099-9166657

         รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ รับสมัครตัวแทนระดับนิติบุคคลดูแลพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศ....................  
   

 

 

 

ผอ.ดร.บุญศรี แสงศรี และ คุณ องอาจ พรหมอุตม์ ผุ้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมฯ บรรยายเปิดตัว นวัตกรรม โปรแกรมวัดประเมินผลออนไลน์ AIในงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษากว่า 250 ท่านชึ่งประธานในการประชุมคือ ดร.โกวิทย์ เพลิน จิตต์ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5 วันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา...

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมวัดและประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ AI

โปรแกรมวัดและประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ AI
พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการวัดประเมินผล และจัดทำเอกสารการศึกษา ป.พ 1-9 ให้กับโรงเรียน
ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ช่วยให้การจัดทำเอกสารการศึกษาที่เคยเป็น เรื่องยุ่งยาก
กลายเป็นเรื่องง่ายๆ สะดวกสบาย ลดภาระงาน ครู ประหยัดแรงและเวลา เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนอินเตอร์เน็ต
เข้าดูและ ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครู และส่งเสริมภาพลักษณ์ ความก้าวหน้า
และทันสมัยให้กับโรงเรียน

บรรยายพิเศษการประชุมผู้บริหารการศึกษา

          

ผอ.ดร.บุญศรี แสงศรี และ คุณ องอาจ พรหมอุตม์ ผุ้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมฯ บรรยายเปิดตัว นวัตกรรม โปรแกรมวัดประเมินผลออนไลน์AI ในงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษากว่า 250 ท่านชึ่งประธานในการประชุมคือ ดร.โกวิทย์ เพลิน จิตต์ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5 วันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา...

บรรยายพิเศษอบรมการใช้งานโปรแกรม AI

          

อบรมการใช้งานโปรแกรมวัดประเมินผลออนไลน์ AI ที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา บรรยายโดยท่านผุ้มอำนวยการบริหาร คุณ องอาจ พรหมอุตม์ และคณะ หลังจากทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการใช้โปรแกรม ใช้เวลาจัดอบรม 10.00 น-12.30 น ด้วยจำนวนคณะอาจารย์ 30 ท่าน ณ ห้องประชุมของโรงเรียน 

อบรม AI รร.อนุบาลนครราชสีมา

 อบรม AI รร.วัดโกสุม ขอนแก่น

อบรมการใช้งานโปรแกรมวัดประเมินผลออนไลน์AI ที่โรงเรียนประชาสามัคดคี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานีให้คณะครูและผู้เกี่ยวข้องโดยทีมอบรมไอทีจาก ไทยเว็บฯ
 
 


 

 

 สถิติวันนี้ 2 คน
 สถิติเมื่อวาน 3 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
45 คน
111 คน
105920 คน
เริ่มเมื่อ 2010-07-06

Copyright © 2013 Thaiwebeducation All rights reserved.